Nasihat Islam – Allah telah menurunkan pakaian untuk manusia sebagai penutup aurat. Tanpa berpakaian maka aurat dan kejelekan dari tubuh […]

  • 1
  • 2