Nasihat Islam – Shalat merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Allah subhanahu wata’ala memerintahkan sholat kepada umat muslim […]

  • 1
  • 2