Nasihat Islam–Takwa merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Menurut kamus mu’jam al wasith, takwa secara […]

Nasihat Islam – Neraka adalah sebuah tempat terburuk di akhirat yang disediakan bagi orang-orang kafir dan munafik. Selain itu, neraka […]

Nasihat Islam – Shalat berjamaah merupakan perintah dari Allah bagi setiap muslim. Termasuk hikmah disyariatkannya sholat berjamaah adalah agar mempersatukan […]